Kv. Finntorp

Konvertering av lokaler till lägenheter i egen regi.

Start: november 2016

Färdigställs: maj 2017

Omfattning: nybyggnation av lägenheter i en f.d restauranglokal

  • Rivning av befintlig restaurang med tillhörande lokaler
  • Ombyggnation av fasad
  • Byggnation av nya uteplatser
  • Nya fönster monteras
  • Nya El och VVS schakt och stammar
  • Nytt värme och ventilationssystem
  • Nya lägenhetsförråd
  • Nya kök
  • Nya badrum
  • Nya ytskikt

Tidigare projekt

Kv. Spanjoren

Mosebacke

Kv. Trädgården

Kv. Skridskon

Fasadbild på Geografen

Kv. Geografen

Kv. Kapellet

Kv. Kranen 15

Kv. Mowitz

Kv. Vasen

Kv. Skidföret

Kv. Kulingen

Kv. Kopparsticket

Kv. Nordan

Kv. Portalen

Kv. Lacktråden