Kv. Finntorp

Konvertering av lokaler till lägenheter i egen regi.

Start: november 2016

Färdigställs: maj 2017

Omfattning: nybyggnation av lägenheter i en f.d restauranglokal

  • Rivning av befintlig restaurang med tillhörande lokaler
  • Ombyggnation av fasad
  • Byggnation av nya uteplatser
  • Nya fönster monteras
  • Nya El och VVS schakt och stammar
  • Nytt värme och ventilationssystem
  • Nya lägenhetsförråd
  • Nya kök
  • Nya badrum
  • Nya ytskikt

Tidigare projekt

Kv. Trädgården

Kv. Skridskon

Fasadbild på Geografen

Kv. Geografen

Kv. Kranen 15

Kv. Mowitz

Kv. Vasen

Kv. Kulingen

Kv. Kopparsticket

Kv. Nordan

Kv. Portalen

Kv. Lacktråden