Kv. Kapellet

Totalrenovering av fastigheten Kapellt 10på Järnvägsgatan 38 i Sundbyberg åt Wåhlin Fastigheter AB

Start: februari 2018

Färdigställs: januari 2019

Omfattning: totalrenovering av 28st lägenheter, 4 lokaler samt tak, fasad och innergård

 • Nytt Yttertak av tegel
 • Tilläggsisolering samt om putsning av fasaden
 • Byggnation av nya balkonger samt renovering av bef balkonger.
 • Nya fönster monteras
 • Rivning av kök, badrum samt alla ytskikt (endast stomme lämnas kvar)
 • Nya El och VVS schakt och stammar
 • Nytt värme och ventilationssystem med återvinning
 • Ny tvättstuga skapas
 • Nya lägenhetsförråd
 • Nya lägenhetsdörrar
 • Nya garageportar
 • Nya entrépartier av ek på bostadsdel samt lokaler mot gatan.
 • Nya golv, kök, badrum samt ytskikt i hela fastigheten
 • Innergårdsbjälklag byggs om och renoveras

Tidigare projekt

Kv. Spanjoren

Mosebacke

Kv. Trädgården

Kv. Skridskon

Fasadbild på Geografen

Kv. Geografen

Kv. Kranen 15

Kv. Mowitz

Kv. Vasen

Kv. Skidföret

Kv. Kulingen

Kv. Kopparsticket

Kv. Finntorp

Kv. Nordan

Kv. Portalen

Kv. Lacktråden