Kv. Vasen

Ombyggnation av lokaler till nya lägenheter

Start: augusti 2017

Färdigställs: mars 2018

Omfattning: konvertering av kontorslokaler och förråd till 6st nya lägenheter

 • Rivning av befintliga kontor med tillhörande lokaler
 • Ombyggnation av fasad
 • Byggnation av nya uteplatser
 • Byggnation av ny tvättstuga
 • Nya fönster monteras
 • Nya El och VVS schakt och stammar
 • Nytt värme och ventilationssystem
 • Nya lägenhetsförråd
 • Nya kök från Vedum
 • Nya badrum
 • Nya ytskikt

Tidigare projekt

Kv. Trädgården

Kv. Skridskon

Fasadbild på Geografen

Kv. Geografen

Kv. Kranen 15

Kv. Mowitz

Kv. Kulingen

Kv. Kopparsticket

Kv. Finntorp

Kv. Nordan

Kv. Portalen

Kv. Lacktråden