Ett lyckat resultat vid projekt Kvarntullen 1 i Rinkeby

Sedan 2014 har MZ Bygg medverkat i ett omfattande projekt i området Kvarntullen i Rinkeby – i nära samarbete med HSB Stockholm. Totalt 615 lägenheter har totalrenoverats i syfte att skapa en bättre boendemiljö och höja standarden för hyresgästerna. Projektet slutfördes i februari 2022. 

Det var ett gediget projekt som påbörjades med rivning och sanering av samtliga lägenheter invändigt. Som generalentreprenör är MZ Bygg ansvariga för vissa områden genom hela processen samt de underentreprenörer som var delaktiga. Arbetet innefattade bland annat nya väggar, golv, lister, inglasade balkonger och ytterdörrar för att höja standarden och tryggheten i fastigheterna.

– Sedan jag kom hit för att jobba med projektet för sju år sedan har allt gått i ett. Det har varit ett roligt projekt med en bra ledning och trevliga kollegor. Vi har arbetat fram ett välfungerande samarbete med HSB och lärt känna varandra bra under dessa år, säger Igor, arbetsledare på projektet.

Gemensam vision för projektet

Likt tidigare projekt stod HSB Stockholm för projektering och planering, medan MZ Bygg budgeterade för projektet. Tillsammans arbetade vi med hållbara lösningar för ett minskat klimatavtryck, med en målsättning om att skapa trygga och hållbara bostäder för hyresgästerna i kvarteret. 

– MZ har varit en pålitlig partner under projektet och vi är glada över vårt samarbete. Det blev ett fint resultat som bidrar till kvarterets trivsel. Utöver det invändiga arbetet har vi också lagt stort fokus på utomhusmiljön. Den har utrustats med nya innergårdar med lekplatser, sociala ytor samt nya gångstråk för att bidra till ökad samverkan och trygghet i området, Per Dahlgren, projektansvarig på HSB Stockholm.