MZ Bygg totalrenoverar ett flerbostadshus i Solna

På Ryttargatan 4 i Solna sker just nu en omfattande renovering av ett flerbostadshus som byggdes redan 1936. Tillsammans med HSB Stockholm projekterar MZ Bygg fram allt från start till mål. Huset totalrenoveras och vindsvåningen konverteras till fler lägenheter.

Projektet tog sin start för drygt ett år sedan och planeras att vara slutfört september 2021. Genom att frigöra yta, bland annat på vinden, kan MZ Bygg addera åtta stycken lägenheter som inte existerade från början.

– Vi har mellan 25-30 medarbetare på plats på bygget. Jag vet vad jag kan förvänta mig av våra snickare och vi får chansen att skapa en god sammanhållning, ömsesidig förståelse och respekt för varandra, säger Tobias Ziethén, vd för MZ Gruppen AB.

Gemensamma visioner
Tillsammans med HSB Stockholm projekterar, planerar och budgeterar MZ Bygg projektet. Genomgående för samtliga projekt är löpande besiktningar för att säkerställa trygghet och överträffa förväntningarna för inblandade aktörer.

– Våra processer och metoder gör att vi alltid kan säkerställa att den gemensamma visionen uppfylls. Genom att arbeta flexibelt och agilt kan vi hålla tidsramarna även vid oförutsedda händelser. På Ryttargatan hade HSB exempelvis en önskan om att uppgradera golven till ek-mosaik samt carraramarmor i hall och kök under projektets gång. De ville även ha spotlight-belysning och vägghängda toaletter. Då löste vi såklart det, berättar Tobias.

Väl genomarbetad projektplanering
På bygget i Solna sker olika delmoment parallellt med varandra, vilket innebär att grovjobb kombineras med detalj-jobb för att effektivisera arbetet. Hissar och balkonger ska installeras samtidigt som arbete med enskilda komponenter sker i andra delar av bygget.

– Det har varit en utmaning att installera hissar i den här byggnaden, vilket har gjort att det tagit lite längre tid än beräknat. Samtidigt har vi kommit mycket längre med andra delar av bygget. Vi har kunnat planera det så pass bra att de olika processerna inte påverkat varandra negativt, säger Tobias.

Högkvalitativa resultat
Som totalentreprenör är MZ Bygg involverade under hela processen och gör allt från start till mål i ett nära samarbete med underentreprenörer. Installation av nytt avlopp, värme, vatten, el, kök, badrum, hiss och ytskikt är bara några få i raden av de insatser som genomförs.

– Vårt arbete med att skapa en tydlig vision av beställarens målbild gör att vi kan jobba på detaljer som gör slutresultatet extra bra. Ett exempel på det är hissarna som vi har installerat – utöver huvudsyftet att handikappanpassa hemmen har vi även arbetat med designen enligt önskemål. Det handlar om att vi vill bevara eller återskapa detaljer från husets ursprungsdesign, vilket var ett genomgående tema under bygget, avslutar Tobias.