MZ Bygg logo
MZ Nyproduktion samverkar i projektet Sjölejonet 3

MZ Nyproduktion har fått förmånen att samverka i projektet Sjölejonet 3 i centrala Stockholm, på uppdrag av Sigillet Fastighets AB. I fas 1 kommer vi bland annat projektera fram systemhandlingar samt ansvara för projektekonomi. Projektstyrningen utförs av Frank Projektpartner AB och preliminär byggstart för fas 2 är planerad till hösten 2022.

Projektet omfattar ny- och tillbyggnad av ett flerbostadshus på sex våningar. Det blir totalt fem nya bostadslägenheter på en befintlig innergård. En befintlig bostadslägenhet utökas och en ny hiss installeras i nuvarande trapphus. Utöver det kommer vi att bygga om befintlig lokal på markplan till restaurang. 

– Det är ett mycket utmanande och spännande projekt i innerstadsmiljö. Fastigheten är grönklassad enligt stadsmuseets kulturhistoriska klassificering och det innebär att vi behöver uppfylla särskilda krav. Vi kommer se till att tillbyggnaden relaterar till befintligt hus genom bland annat material, kulörval, karaktäristiska originaldetaljer och takfall. Vi ser fram emot att påbörja projektet, berättar Joakim Persson, arbetschef på MZ Nyproduktion.

För mer information om projektet, kontakta:
Joakim Persson, Arbetschef MZ Nyproduktion AB, 070-774 75 31
Joakim.persson@mzbygg.se