Nyproduktion av bostadsrätter i Danderyd i samarbete med Wåhlin Fastigheter

Sedan september 2021 har vi varit delaktiga i en nyproduktion i Stocksund, Danderyds kommun, på uppdrag av Wåhlin Fastigheter. Arbetet färdigställdes i början av 2023 och slutresultatet blev 14 bostadsrätter med hög interiör standard. Bostäderna är under försäljning och inflyttning planeras från februari 2023.

I Stocksunds villakvarter finns fastigheten Ståthållaren 4 som genom nyproduktion gått från åtta hyresrätter till 14 välplanerade bostadsrätter av hög kvalitet. Samtliga har balkong eller uteplats, separata förråd och garage med elbilsladdning. Projektet är ett samarbete med Wåhlin Fastigheter som är ett av Stockholms större privatägda fastighetsföretag.

– Genom våra medarbetare och underentreprenörer har vi lång erfarenhet och hög kompetens inom nyproduktion och dessa uppdrag präglas av kärnvärden såsom ansvar, professionalitet och transparens. Vi lägger stor vikt vid att jobba nära våra beställare och i det här projektet har vi haft ett nära samarbete med Wåhlin Fastigheter från start till mål, berättar Michael Ljung, platschef på MZ Bygg.

Ett omfattande rivnings- och saneringsarbete
Projektet inleddes med en teknisk undersökning där marken provborrades, detta för att kunna bedöma längden på projektet. Samtidigt plockades fönster och vitvaror bort från den tidigare fastigheten för återbruk. Därefter pågick ett omfattande rivnings- och saneringsarbete under en månads tid innan sprängningen påbörjades för att skapa utrymme för garage, cykelrum och källarförråd. Sprängningen omfattade närmare 1 500 kubik och ungefär samma omfattning schaktades. Allt arbete medförde tyngre trafik med grävmaskin och leverans från lastbilar, vilket krävde struktur och planering.

– Inledningsvis fokuserade vi på logistiken och gjorde beräkningar på hur mycket tyngd en väg klarar av och hur vi säkrade leveranserna intill en närliggande förskola med vakter på plats. Säkerhet är alltid en prioritet för oss. Jag är imponerad över att vi fick en kran på plats med begränsad yta. Utrymmet har varit en av våra utmaningar på plats och vi är otroligt tacksamma över att grannfastigheten varit otroligt tillmötesgående och lånat ut en bit av sin tomt, berättar Michael.

Nyproduktion av hög kvalitet
Projektet fortlöpte med gjutning av plattan, montering av stommar samt byggnation och isolering av ytterväggar. Stenfasaden kompletterades med en handsnickrad träpanel som höjer intrycket av fastigheten. Entreprenaden inkluderade bland annat mark-, byggnads-, målnings- och installationsarbeten. När slutbesiktningen stod klar påbörjades arbetet med att färdigställa utomhusmiljön. Det är inte första gången Michael och MZ Bygg samarbetar med Wåhlin Fastigheter och han går in djupare på faktorerna till varför han uppskattar det.

– De är delaktiga, engagerade och otroligt kunniga. Det har känts tryggt hela vägen och jag är glad över att vi alltid har en öppen dialog. Det har underlättat processen kring leveranstider, kostnadsberäkningar och utmaningar av olika slag. Jag har nära kontakt med deras projektledare Joakim Ångström, det är öppna kort och snabba led som gäller, avslutar Michael.

Bostäderna är under försäljning och inflyttning planeras från mars 2023.
Vi tackar för förtroendet under denna nyproduktion och välkomnar kommande köpare!