MZ Bygg grundades 2003 av Magnus Morath och Tobias Ziethén. Bolaget utvecklar och levererar kvalitativa och kompletta lösningar inom renovering, nybyggnation och service. Verksamheten bedrivs i hela Stockholmsområdet, med huvudkontor i Bromma. Vårt mål är alltid att skapa en långsiktig relation med våra kunder. Vi kommer ofta tidigt in i projekten och är måna om att skapa oss en god bild av våra beställares önskemål och målbild. Det är en självklarhet för oss att leverera i tid – efter förväntad kvalitet – och vi ser i varje samarbete till att skapa en transparens som får kunden att känna sig trygg. Vi jobbar med spårbarhet i varje led, men kanske ännu viktigare för oss är att alla våra kunder vet att hos oss är ett handslag alltid ett handslag. För att säkerställa kvaliteten i varje enskilt projekt arbetar MZ Bygg endast med noggrant utvalda entreprenörer och partners. Allt arbete sker enligt gällande branschregler och företaget har BKMA Certifiering sedan 2009.

Så jobbar vi

1
Kunden i fokus

Den långsiktiga relationen går alltid först. Det innebär att vi aldrig tar genvägar och alltid sätter relationen med våra kunder som nummer ett. Detta ska genomsyra hela vår verksamhet, ända ner i varje detaljbeslut. Ärlighet och transparens är viktiga ledord i detta arbete.

2
Proffsiga

Hel och ren klädsel, hel och ren arbetsplats. Ordning och reda gäller alltid. Vid stora projekt samsas medarbetare från många företag och i de fallen blir det ännu viktigare att hålla på proffsigheten – MZ Bygg står alltid för professionalitet, kunnighet och kvalitet.

3
Ett handslag är ett handslag

Vi står för vad vi säger och vad vi kommit överens om. Vi arbetar givetvis också med spårbarhet men ett handslag är ett handslag – och det som är sagt gäller. Det är viktigt för oss att våra kunder känner sig trygga och kan lita på oss.

4
Respekt

Vi har respekt för varandra, våra kunder och våra samarbetspartners. Vi står för en rak kommunikation mellan alla medarbetare, oavsett titel. Vi strävar efter en platt organisation där allas åsikt är lika viktig att förmedla och vill inte låta några hierarkier påverka detta.

tree

Hållbarhet

Hållbarhet är en väsentlig del i hela vår verksamhet. Vi strävar alltid efter att minimera miljöpåverkan i största möjliga utsträckning. I varje projekt använder vi oss av Byggvarubedömningen (BVB), som är ett verktyg som gör det enklare att bygga hållbart. I BVB:s databas finns miljöbedömda byggprodukter listade och bedömda efter kriterierna Rekommenderas, Accepteras eller Undvik. Tack vare BVB kan vi i allt vårt arbete maximera användandet av gröna produkter. Inför varje byggstart gör vi en miljöinventering för att kontrollera för asbest och andra miljöfarliga ämnen. Om något av det hittas så görs en sanering innan projektstart. Alla våra byggsopor sorteras i avfallssäckar eller containers. Efter varje projekt får vi en fraktionslista där vi kan se hur mycket av varje fraktion som gått till deponi. På så vis kan vi ständigt analysera och utveckla vår sophantering för att öka delen som går till deponi.

MZ Bygg innehar BKMA Certifiering. Certifieringen innebär att vår verksamhet svarar mot vissa krav inom områdena Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. På Kvalitetsområdet arbetar vi exempelvis med en tydlig och korrekt dokumentation samt ett systematiskt förbättringsarbete gentemot underleverantörer och leverantörer. I området Miljö ingår kriterier som att vi ska följa lagstiftning, förordningar och övriga krav inom miljöområdet och när det gäller arbetsmiljö jobbar vi aktivt för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Inför varje projekt upprättar vi en KMA-plan (Kvalitet Miljö Arbetsmiljö) där vi beskriver hur vi ska bedriva vårt arbete för att fylla certifieringens krav på alla områden. I KMA-planen tar vi även upp specifika miljökrav från våra beställare.