MZ Bygg logo
Kv. Gengasen

ROT-entreprenaden omfattar fullständig renovering av 49 lägenheter,  4 lokaler och allmänna utrymmen; fullständig renovering, ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av 17 lägenheter som genom ny planlösning ska tillskapa 10 nya lägenheter; ny hiss på innergård som erfordras för åtkomst till allmänna utrymmen i källarplan; utbyte av samtliga installationer inkluderat stambyte; taktäckning; och finplaneringsarbeten enligt vad som närmare framgår av kontraktshandlingarna. Beställare: John Mattson.

Start: oktober 2022

Färdigställs: april 2024

Omfattning: 49 lägenheter, 4 lokaler och allmänna utrymmen

 • Omläggning av takpannor alt bandtäckning
 • Nya fönster monteras
 • Rivning av kök, badrum samt alla ytskikt
 • Nya VVS- och elstammar
 • Ny tvättstuga
 • Nya lägenhetsförråd
 • Nya lägenhetsdörrar
 • Nya golv, kök, badrum samt ytskikt i hela fastigheten
 • Lagning och omfärgning av hela fasaden
 • 2 st nya trapphus på innergården
 • Tillskapande av 1 st hiss i trapphus
 • Renovering av loftgångar

Aktuella projekt

Kv. Guldbröllopsminnet 1

Månstenen 1

Gästabudet

Kv. Posten

Kv. Ångmaskinen

Bergsklippan 1