Kv. Kapellet

Totalrenovering av fastigheten Kapellt 10på Järnvägsgatan 38 i Sundbyberg åt Wåhlin Fastigheter AB

Start: februari 2018

Färdigställs: januari 2019

Omfattning: totalrenovering av 28st lägenheter, 4 lokaler samt tak, fasad och innergård

 • Nytt Yttertak av tegel
 • Tilläggsisolering samt om putsning av fasaden
 • Byggnation av nya balkonger samt renovering av bef balkonger.
 • Nya fönster monteras
 • Rivning av kök, badrum samt alla ytskikt (endast stomme lämnas kvar)
 • Nya El och VVS schakt och stammar
 • Nytt värme och ventilationssystem med återvinning
 • Ny tvättstuga skapas
 • Nya lägenhetsförråd
 • Nya lägenhetsdörrar
 • Nya garageportar
 • Nya entrépartier av ek på bostadsdel samt lokaler mot gatan.
 • Nya golv, kök, badrum samt ytskikt i hela fastigheten
 • Innergårdsbjälklag byggs om och renoveras

Tidigare projekt

Kv. Fågelsången

Kv. Rålambsvägen

Kv. Kassören

Kv. Kansliskrivaren

Adlern

BRF Päronet

Kv. Plåtslagaren

Kv. Spanjoren