Renoveringen och nybyggnationen av Bergsklippan 1 på Djurgården är färdigställd

Projektet Bergsklippan påbörjades i augusti 2021 och under slutet av 2022 färdigställde vi på MZ Bygg renoveringen och nybyggnationen. De tidigare lägenheterna, 21 stycken, totalrenoverades och ytterligare fyra lägenheter byggdes till i toppkvalitet (varav en blev etagelägenhet).

Gynnsamma lösningar
Även om Djurgården erbjuder en makalös utsikt över vattnet har det funnits vissa utmaningar med området. Gränderna är trånga och det har varit något att ta hänsyn till gällande leveranser och sophantering.

– Projektet har fortlöpt väldigt bra och vi har hanterat de utmaningar som har dykt upp längs vägen. Tillgängligheten vid arbetsplatsen har varit trång och det har funnits kritiska moment, men de har vi löst genom noggrann planering och tät dialog med vår beställare och våra underentreprenörer. Alla våra leverantörer av material har tagit sig fram med bravur så det har fungerat jättebra. Våra underentreprenörer har varit delaktiga från start och bidragit med gynnsamma lösningar. Vi har haft de rätta medarbetarna och entreprenörerna på rätt plats!, inleder Henrik Matseus, arbetschef på MZ Bygg.

Slutbesiktning av projektet
Under projektets gång har de kvarboende bott i den ena trappuppgången medan den andra renoverats och dialogen har främst bestått av nyfikna frågor. Tydlig kommunikation mellan samtliga aktörer har varit avgörande. Projektet gick i mål enligt tidsplan och slutbesiktningen och dess anmärkning är färdigställd.

– Fastigheten byggdes i början på 1900-talet och då kan det bli så att vissa konstruktioner leder ljud som är svåra att förutse. Vid slutbesiktning hade vi problem med en ljudmätning på grund av ett genomslagsljud mellan den tidigare vinden och lägenheterna under. Det löste vi genom att lägga upp en plan och bygga på ett nytt undertak i lägenheten under vinden. Det godkändes och vi är nöjda med slutresultatet, berättar Henrik.


Vi tackar BroGripen/Solberga Invest AB för förtroendet och ser fram emot fler gemensamma projekt.