MZ Bygg logo
Ett långsiktigt samarbete mellan MZ Bygg och HSB Stockholm

I november 2022 påbörjades renoveringen av Gästabudet 2 i Vällingby där vi på MZ Bygg är entreprenör på uppdrag av HSB Stockholm. De äger och förvaltar byggnaderna som är från slutet av 50-talet och innefattar 102 hyreslägenheter samt fyra lokaler. Projektet beräknas vara färdigställt under december 2024. Tobias Ziethén, vd för MZ Gruppen, och Henrik Wahren som är Projektchef Fastighetsutveckling på HSB Stockholm berättar om projektet och samarbetet.

Hållbarhet i fokus
Arbetet avser en omfattande renovering av ytskikt, nya installationer och utvändiga arbeten. Däribland kommer ventilationssystemet bytas ut för att skapa en bättre miljö invändigt. Tvättstugor och entréer ska rustas upp, allmänna ytor ska förses med nya dörrar och fasaden ska tilläggsisoleras och putsas. Fönstrena ska renoveras och glaset ska ersättas med smarta energiglas som kommer att bidra till lägre energiförbrukning och på sikt kostnadsbesparingar. Fastigheten har dränerats och vi arbetar för en hållbar dagvattenhantering. Ambitionen med renoveringen är att skapa ytterligare fem lägenheter.

– HSB vurmar för återbruk och det är ett givet inslag under projektet då vi bevarar stora delar av fastigheten. Vi genomför hållbara renoveringar och förbättringar i största möjliga mån, berättar Tobias.

– Det som inte kan återbrukas i det här projektet tas om hand för att använda i HSB:s befintliga fastighetsbestånd. Det gäller till exempel kyl och frys som är för små för behovet i dessa fastigheter, men perfekta i andra avseenden. I fastigheten finns speciella spisar som inte tillverkas längre och de ska vi återbruka i HSB:s befintliga fastighetsbestånd. Vår hållbarhetsansvariga har genomgångar med teamet kvartalsvis för att säkerställa att kravställningen efterlevs, berättar Henrik.

Starka gemensamma värderingar
– MZ Bygg har “Ett handslag är ett handslag” som en av sina värderingar och det fastnade jag för. De är lyhörda för våra åsikter, särskilt när det är något som behöver vidareutvecklas. Vi har en lång historia tillsammans i olika projekt och har lärt känna varandra som bolag. Vi har haft intensiva dialoger där vi har ventilerat åsikter och varit oense i vissa frågor. Genom att vi vågar ge varandra utvecklande feedback och har respekt för varandra landar vi alltid i beslut som sätter hyresgästen i främsta rummet, berättar Henrik.

Tobias instämmer och trycker på vikten av nära dialog.

– Kommunikation är nyckeln till framgång! Och att verkligen vilja förstå varandra är viktigt i projekt som kräver stor tillit. Vi vill att våra beställare ska utmana oss – med respekt. Tillsammans kan vi analysera, utvärdera och fira segrar. Alla behöver konstruktiv feedback för att bli bättre hela tiden, det är en konstant utveckling.

Kvarboende under renoveringen
De två byggnaderna renoveras i omgångar då kvarboende är i behov av en fungerande fastighet, allt från sophämtning till tvättstuga ska vara i fullt bruk. Även det kräver tydliga kommunikationsvägar och nära samarbete mellan samtliga parter.

– Det är viktigt för oss att de hyresgäster som bor kvar får den information de behöver och vi avsätter tid för att besvara frågor. Vi månar om olika människors behov av information och tar hänsyn till funktionsnedsättningar och funktionsvariationer av olika slag som kan påverka mottagandet av informationen. I de fallen har vi speciallösningar och vi har även utökat kommunikationen överlag, berättar Henrik.

– HSB har kommit långt i värdesättande av mjuka parametrar. Om jag får prata ur ett entreprenörsperspektiv är HSB ett företag som lägger huvudet mot rälsen – ni är lyhörda men en tvist av konservativt driv, avslutar Tobias.