ROT Hyresfastigheter

Vårt största affärsområde är renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) av större flerfamiljshus. I dessa projekt tar vi ofta ett helhetsansvar och utför allt från total utrivning ner till byggnadens stomme till nytt avlopp, värme och vatten. Vi sätter in nya elinstallationer samt nya kök, badrum och ytskikt i hela huset. I samma projekt utför vi även ofta renovering av fasader och balkonger. Vi lägger om tak, bygger helt nya balkonger, skapar nya fläktrum, elrum och nya undercentraler. Våra beställare passar ofta på att förädla, outnyttjade utrymmen såsom t.ex vindar och lokaler, i dessa fall bygger vi om ytorna till nya lägenheter. En del av dessa projekt utförs tillsammans med vår beställare, så kallad partnering. Vid partnering delar vi upp projekten i två faser. I Fas 1 projekterar vi tillsammans med beställaren vad som ska göras och tar fram en budget för arbetet. Vi lyfter fram vilka risker som finns i projektet och vad eventuella störningar kan kosta. Fas 2 är genomförandefasen där vi på totalentreprenad utför det som avtalats. I samtliga projekt avslutas arbetet med en avstämning och utvärdering av utfört arbete. Ett urval av kunder inom ROT Hyresfastigheter: Heba Fastighets AB, HSB Bostad, Svenska Bostäder, Wåhlin Fastigheter, Victoria Park.

Nyproduktion

MZ Bygg erbjuder full nyproduktion av kommersiella fastigheter och flerfamiljshus. Arbetet utförs både i egen regi och åt externa beställare. Genom partners och medarbetare har vi lång erfarenhet och hög kompetens på området och även dessa i uppdrag präglas vårt arbete av kärnvärden som ansvar, professionalitet och transparens. I de fall vi arbetar på uppdrag lägger vi stor vikt vid att jobba nära våra beställare, med stor noggrannhet och respekt för kundens önskemål och behov. Vi genomför också nyproduktion i form av konvertering av lokaler till lägenheter. Viktiga kvadratmeter blir till unika bostäder med fokus på design, miljö och funktion. Detta arbete görs ofta i samarbete vårt systerbolag Convertere AB.

Kontorsanpassningar

Vi har lång erfarenhet av kontorsanpassningar, från rena kontor till ombyggnad från exempelvis kontor till skola. Vi vet att varje projekt har sina egna förutsättningar, både vad det gäller fysisk miljö och budget, och vi jobbar alltid med största respekt för de ramar som gäller. Genom att arbeta nära förvaltaren säkerställer vi att planerna följs och kan effektivt lösa eventuella utmaningar som dyker upp. Ett urval av beställare inom Kontorsanpassningar: Danske Bank, Humlegården, ISS Förvaltning, Klövern AB, Valad Properties/Cromwell.
byggarbetare

Service

Vår serviceavdelning gör allt från att byta en dörr till att renovera en hel lägenhet. De flesta arbeten sker i miljöer där människor bor eller vårdas, som hyres- och bostadsrätter eller äldreboende och vårdhem. Det ställer stora krav på de medarbetare som ska utföra arbetet. Åt vissa uppdragsgivare utför vi också eftermarknadsarbete. När ett stort projekt är slutfört kan vi ta över och slutföra besiktningsanmärkningar, anpassningar med mera. Vi kan också åta oss att gå med på besiktningar/garantibesiktningar och därefter ta hand om allt som framkommer under besiktningen. På Service-området har vi ramavtal med de flesta av våra kunder. Några exempel på uppdragsgivare: Ambea, Heba Fastighets AB (Ramavtal), Peab (Ramavtal), Sollentunahem AB (Ramavtal) Veidekke, Wåhlin fastigheter AB