Kv. Kulingen

Ombyggnation av lokaler till lägenheter i egen regi.

Start: våren 2015

Färdigställande: hösten 2015

Omfattning: ombyggnation av befintliga kontorslokaler till 5 nya Brf. lägenheter

  • Rivning av befintliga kontorslokaler
  • Ombyggnation av fasader
  • Byggnation av nya uteplatser
  • Nya fönster monteras
  • Nya El och VVS schakt och stammar
  • Nytt värme och ventilationssystem
  • Nya lägenhetsförråd
  • Nya kök
  • Nya badrum
  • Nya ytskikt

Tidigare projekt

Kv. Spanjoren

Mosebacke

Kv. Trädgården

Kv. Skridskon

Fasadbild på Geografen

Kv. Geografen

Kv. Kapellet

Kv. Kranen 15

Kv. Mowitz

Kv. Vasen

Kv. Skidföret

Kv. Kopparsticket

Kv. Finntorp

Kv. Nordan

Kv. Portalen

Kv. Lacktråden