Kv. Kulingen

Ombyggnation av lokaler till lägenheter i egen regi.

Start: våren 2015

Färdigställande: hösten 2015

Omfattning: ombyggnation av befintliga kontorslokaler till 5 nya Brf. lägenheter

  • Rivning av befintliga kontorslokaler
  • Ombyggnation av fasader
  • Byggnation av nya uteplatser
  • Nya fönster monteras
  • Nya El och VVS schakt och stammar
  • Nytt värme och ventilationssystem
  • Nya lägenhetsförråd
  • Nya kök
  • Nya badrum
  • Nya ytskikt

Tidigare projekt

Kv. Trädgården

Kv. Skridskon

Fasadbild på Geografen

Kv. Geografen

Kv. Kranen 15

Kv. Mowitz

Kv. Vasen

Kv. Kopparsticket

Kv. Finntorp

Kv. Nordan

Kv. Portalen

Kv. Lacktråden