MZ Bygg logo
MZ Bygg ingår i ett ramavtal med PHM Group

Fastighetskoncernen PHM Group tecknade nyligen ett centralt ramavtal för region öst, där MZ Bygg är en av entreprenörerna inom bygg. MZ har sedan flera år tillbaka ett avtal med Nordstaden, som för drygt tre år sedan köptes upp av PHM Group, och det ligger som grund för det förlängda samarbetet. Thomas Larsson startade Nordstaden för över 20 år sedan och är en av dem som varit delaktiga i framtagningen av ramavtalet.

De senaste åren har PHM genomgått en kraftig expansion som koncern och idag finns de över hela Skandinavien och i Tyskland med över 8 000 medarbetare. De fokuserar på lokal service som stöds av bolagens samlade styrka.

– Genom ramavtalet säkerställer vi att våra 11 företag inom region öst har trygga leverantörer inför kommande upphandlingar. Vid valet av entreprenörer utgick vi från kompetens, erfarenhet och tidigare referenser. Framför allt så valde vi trygga och etablerade företag. Jag har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med MZ Bygg och jag såg att de skulle passa bra in i den övriga strukturen i den här regionen. Jag vill framför allt trycka på deras kompetens och återkoppling i projekten, det är något vi värdesätter väldigt mycket, berättar Thomas.

Tobias Ziethén, vd för MZ Gruppen, ger sin syn på samarbetet. 
– Vi är stolta och tacksamma över att gå från ett väldigt bra samarbete med Nordstaden till ett mer omfattande ramavtal. Det ska bli roligt att få fortsätta utveckla det tillsammans med fler likasinnade bolag inom PHM-koncernen. Ramavtal är en bra dörröppnare som skapar tydliga spelregler och en större marknad. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot att skapa nya relationer och stärka befintliga inom regionen!