MZ Bygg logo
Totalentreprenad med fokus på energieffektivisering

Just nu genomför vi på MZ en totalentreprenad vid Brf Månstenen med fokus på energieffektivisering, tillsammans med Frank Projektpartner AB som projektledare. Projektet påbörjades sommaren 2023 och beräknas färdigställas i slutet av våren 2024. Vi har träffat Andreas, vice ordförande i Brf Månstenen, för att prata om renoveringen som bidrar till en bättre inomhusmiljö och lägre kostnader. 

– Jag kommer själv från byggbranschen och är en av initiativtagarna till renoveringen. Husen är byggda 1949-1951, så det är gamla funkishus och det har inte gjorts några större renoveringar tidigare. I mätningarna låg våra energiklasser på det absolut högsta och vi fick underkänt på vår senaste OVK. Hälften av våra kostnader är driftkostnader för att värma upp fastigheterna. Det är inte hållbart och det krävs åtgärder! 

Brf Månstenen består av 60 lägenheter och renoveringen omfattar bland annat isolering och omputsning av fasaden, byte av samtliga fönster, nytt ventilationssystem och renovering av balkonger. Renoveringen ska bidra till att bostäderna i föreningen uppfyller energiklass B, vilket är samma krav som för nyproduktion. Det främsta syftet är att främja och effektivisera energianvändning och samtidigt säkerställa gott inomhusklimat i bostäderna.  

– Vi fick in flera anbud och MZ gick vinnande ur förhandlingen som totalentreprenör. De har flera lyckade referensprojekt med liknande renoveringar och utmaningar. Det känns som helt rätt val och Micke som är platschef är guld värd! Vi har fått en bra start i projektet och det känns tryggt med MZ som har en öppen och rak kommunikation med oss. Med gamla fastigheter kommer ofta oväntade överraskningar och vi har en löpande dialog. Micke är bra på att förmedla en verklighetsbild utan försköningar, med tillhörande lösningar på hur vi ska komma vidare i projektet. Samarbetet grundar sig i tillit!  

En av utmaningarna med projektet är att renoveringen ska utföras medan det finns kvarboende i huset. Det ställer extra höga krav på planeringen och god kommunikation.
 
– Det är en äldre förening och vissa har bott i föreningen över 50 år. Den äldsta personen i föreningen är 98 år och det är något vi behöver ta hänsyn till. Ombyggnationer kan skapa oro till en början och därför behöver vi vara tydliga och lyhörda. Vi är glada över att vi redan har fått så många positiva reaktioner från de som bor kvar under renoveringen!