Totalrenovering på Södermalm

Under hösten 2022 påbörjade vi ROT-arbetet av fastigheten Ångmaskinen 3 på uppdrag av Olov Lindgren. Nu, ett år senare, har vi färdigställt projektet med ett lyckat resultat. Vår platschef Mikael Sundell berättar mer om projektet!

Ångmaskinen 3 är belägen vid Bergsunds Strand 13 på Södermalm. Fastigheten byggdes 1942 och 1998 renoverade den tidigare fastighetsägaren delar av fastigheten. Projektet som påbörjades 2022 avsåg stambyte och totalrenovering i totalt 28 lägenheter och 3 lokaler. 

– Det har varit ett omfattande projekt, som alltid vid renovering av gamla fastigheter där oväntade förutsättningar kan dyka upp längs vägen. Vi har arbetat aktivt för att tillgodose beställarens önskemål och vi har haft en nära dialog under hela processen. Jag vill ge en stor eloge till teamet på plats som lagt ner mycket kraft och engagemang för att få saker på plats, berättar Mikael. 

Renovering 
Renoveringen innefattade bland annat ytskikt, fasad, fönster, tak, balkonger och nya installationer. Hissen ersattes med en ny, fastigheten tillgänglighetsanpassades i den mån det gick i denna äldre fastighet och ett miljörum för återvinning adderades. Återbruk har stått i fokus då beställaren Olov Lindgren hade som mål att bevara stora delar av fastigheten.

– Vi bevarade bland annat parkettgolv, innerdörrar, golvlister och delar av de gamla originalköken. Vi behöll nycklar och beslag till gamla skåp och garderober samt kompletterade med nya handtag som kan matcha den gamla stilen, detsamma gäller fönstren där vi bevarade de gamla beslagen. Det är modernt gjort i gammal stil! Vi har även gett originalgolven ett nytt liv genom att slipa dem. Många av de som bor i fastigheten har varit nyfikna under projektet och det känns roligt!, berättar Mikael. 

Vi tackar Olov Lindgren för ett fint samarbete!