“I mitt ledarskap råder det ingen hierarki”

Patrik Jennekrans arbetade som murare i 12 år innan han sadlade om och tog sig an rollen som platschef på beställarsidan. Han har en bred karriär inom byggbranschen med insikt från både beställar- och entreprenörsidan. Idag arbetar han som platschef hos oss på MZ Bygg och driver omfattande projekt med ett hållbart ledarskap och framgångsrika resultat.

Efter att ha utbildat sig till byggnadsingenjör inom projektering valde Patrik att inleda sin karriär med att driva projekt som beställare. En tid senare valde han att vidareutveckla sig genom att arbeta på entreprenörsidan. När han blev tipsad om MZ Bygg via en rekryterare tog han chansen och gick över till bolaget där han idag arbetar som platschef sedan drygt ett år tillbaka.

– Jag har testat mig fram i min karriär vilket har gett mig helhetsförståelse och insikt i byggbranschen. Entreprenörsidan har alltid tilltalat mig och när jag fick upp ögonen för MZ Bygg kändes det helt rätt!, inleder Patrik.

En utmaning att styra och leda
Som platschef är Patrik ytterst ansvarig för att driva projekt från start till mål, däribland Ryttargatan 4 i Solna där han för närvarande leder arbetet på plats. En uppgift som inte alltid är helt lätt. Med omväxlande och intensiva arbetsdagar kan läget snabbt förändras och då gäller det att kunna hantera situationer som uppstår.

– Det händer nya saker varje dag. Är det inte det ena så är det det andra. Det kan vara påfrestande ibland men det är samtidigt det jag uppskattar med mitt arbete. Mitt jobb består till 99 % av kommunikation med människor och det är väldigt kul, berättar Patrik.

Modernt och hållbart ledarskap
Inom bolaget pratar man mycket om inkludering och respekt och Patrik instämmer i att det är viktigt för företagets framgång. Bolaget styrs inte hierarkiskt, utan med förtroende för att alla anställda ska ta ansvar och utföra insatser som krävs för ett lyckat projekt.

– I mitt ledarskap råder det ingen hierarki. De saker som behöver göras tar jag mig an. Det spelar ingen roll om det är att sopa bort smuts och damm eller om det gäller att ta stora beslut kring bygget. Alla får ut mer av ett givande och tagande, säger Patrik.

Ett trivsamt företag
Att MZ Bygg har sina egna snickare på plats underlättar inte bara för produktionsledningen – utan också för sammanhållningen. Jargongen mellan chefer och anställda varvas mellan lättsamhet och professionalitet.

– Jag trivs riktigt bra här med utvecklande projekt och fantastiska kollegor! Jag litar på våra snickare och vet vad jag kan förvänta mig på plats, det underlättar planeringen något enormt. Den sammanhållningen vi har tror jag resulterar i att alla trivs på sitt arbete och känner sig inkluderade, avslutar Patrik.