Totalrenovering i Sundbyberg

Vårt nära samarbete med Wåhlin Fastigheter fortsätter med ytterligare en totalrenovering i Sundbyberg. Den här gången är det fastigheten Kv. Posten 3 på Rosengatan 1/Järnvägsgatan 22 som rustas upp för framtiden. Projektet påbörjades i februari 2023 och beräknas vara färdigställt våren 2024. Vi på MZ Bygg är entreprenör för projektet och ser fram emot att ta det vidare med våra underentreprenörer.

Sundbybergs kommun är måna om att fasaden behåller sin ursprungliga karaktär och vi är alla måna om att huset rustas med energibesparande renoveringsåtgärder. Det är 21 lägenheter som ska renoveras och två tidigare lokaler ska byggas om till ytterligare två lägenheter. Stammarna byts ut och fasaden ska tilläggsisoleras samt putsas. I det första skedet genomfördes rivning samt miljöinventering med tillhörande sanering med hjälp av SBG i Stockholm. Därefter har Eliteex gjort håltagningar för nya VVS- och elstammar medan J Lindström Venservice ansvarar för ett nytt ventilationssystem. Vi på MZ monterar fönster från Skaala.

– Vi har ett upparbetat samarbete med våra underentreprenörer och allt flyter på i en bra takt. Valet av underentreprenörer bygger på hållbarhet, respekt och kommunikation. Det är ett bra samarbete på bygget, berättar Daniel Nyqvist, platschef på MZ Bygg.

Lägenheter växer fram
Framöver kommer även en ny tvättstuga, nya balkonger, nya lägenhetsförråd och en ny uteplats att byggas. Huset förses även med helt nya hissar och nya entrépartier. Det är en omfattande renovering och vi ser fram emot att se lägenheterna växa fram. Byggmötena äger rum varannan vecka och ger upphov till dialog kring budget, projektplanen och frågor som har dykt upp längs vägen.

– Jag uppskattar att Joakim Ångström från Wåhlin Fastigheter är väldigt engagerad. Han är ofta på plats och snabb på telefonen för att bolla frågor och möjliga lösningar. Det är ett bra komplement till våra byggmöten! Under rivningen insåg vi att huset var i sämre skick än väntat, vilket medför en lite längre resa och större insatser för att nå en bra slutprodukt, avslutar Daniel.