Olov Lindgren – Ångmaskinen 3
Totalrenovering med fokus på återbruk

Under hösten 2022 påbörjade vi ROT-arbetet av fastigheten Ångmaskinen 3 på uppdrag av Olov Lindgren. Det är vårt första gemensamma projekt och samarbetet grundar sig i värderingen att sätta hyresgästen/kunden i främsta rummet. Projektet ska färdigställas i september 2023.

Ångmaskinen 3 är belägen vid Bergsunds Strand 13 på Södermalm. Fastigheten byggdes 1942, och 1998 renoverade den tidigare fastighetsägaren delar av fastigheten. Beställaren avser att rusta upp fastigheten genom stambyte och totalrenovering i totalt 28 lägenheter och 3 lokaler.

– Olov Lindgren vill bevara stora delar av fastigheten så vi sparar bland annat parkett, dörrar, golvlister och delar av det gamla köket, berättar Mikael Sundell, platschef på MZ Bygg.

Pågående renovering
Renoveringen innefattar bland annat ytskikt, fasad, fönster, tak, balkonger och nya installationer. Hissen ska bytas ut, fastigheten ska tillgänglighetsanpassas i den mån det går i denna äldre fastighet och ett miljörum för återvinning kommer att adderas.

– Vi har ett utförande från vår beställare och vi följer deras arbetsbeskrivning. Vid renovering av gamla fastigheter vet man däremot inte vad som väntar bakom ytskiktet. Under brädgolven hittade vi sand och annan bråte som vi har grävt bort, för att sedan kunna lägga klinker. Detsamma gäller badrummen där det var sand istället för betong. Det innebar att golvet sjönk 10 cm och därför kommer vi att jämna ut golvnivåerna. Vi utgår från gamla ritningar och tar fram nya utifrån de ändringar som ska genomföras. Under projektets gång har vi en nära dialog med Olov Lindgren och vi är lyhörda för deras önskemål och proaktiva i att hitta nya lösningar, berättar Mikael.

Rivningsarbetet pågår fram till årsskiftet och därefter utför övriga yrkesgrupper sitt arbete för att färdigställa stambytet på bästa sätt. Vi tackar Olov Lindgren för förtroendet och ser fram emot att ta projektet i mål tillsammans!