Totalrenovering och nybyggnation i Nynäshamn

Projektet Kvarteret Plåtslagaren 7 i Nynäshamn påbörjades i augusti 2021 och förväntas färdigställas sensommaren 2022. På uppdrag av Forsman Fastigheter har vi på MZ tagit oss an projektet som innefattar både totalrenovering och nybyggnation. Vår platschef Göran Nilsson berättar mer om arbetet.

– Det är en totalrenovering med stambyte i 29 stycken lägenheter, inklusive renovering och omgjutning av balkonger samt renovering av tegelfasad. Vi har även försett fastigheten med en ny tvättstuga. Det har varit ett spännande projekt att projektera och leda på plats, inleder Göran. 

Skydd av tredje man
Rent konkret innebär det rivning av samtliga kök, badrum och ytskikt. Lägenheterna har bland annat försetts med nya VVS- och elstammar, ny FX-ventilation som har värmeåtervinning, nya fönster och nya dörrar. Ett omfattande arbete som har skett i samråd med intilliggande butiker och kaféer.

– Vi har stått inför utmaningen att alla butiker i fastigheten är i drift. I det stora hela har det fungerat väldigt bra, mycket tack vare deras goda hjälp och förståelse. Vi har haft en god kommunikation och vi har förlagt större delen av arbetet under natten för att skydda tredje man, berättar Göran.

 

En hållbar fastighet
Arbetet har skett i två etapper och ett viktigt moment har varit att bibehålla 60-talskänslan i fastigheten. Det har särskilt varit med i åtanke vid val av material och färger. Vidare berättar Göran om att bristande konstruktionshandlingar har inneburit ytterligare utmaningar i projektet. 

– Fastighetens skick var sämre än man först hade förväntat sig och det har krävt fler åtgärder. Vi har lyft våra rekommendationer för att framtida risker ska elimineras. Det har till exempel handlat om gamla rör och läckande tak. Vi har vidtagit de åtgärder som krävts och ser att det går åt rätt håll. Det viktigaste för oss är att slutkunden får ett kvalitativt boende och en fastighet som är hållbar över tid, avslutar Göran.