“Vi har vuxit tillsammans med MZ Bygg”

För att utveckla och leverera kompletta lösningar inom renovering, nybyggnation och service krävs ett mångfacetterat team. Därför är det av största vikt för oss på MZ Bygg att ha ett nätverk av kompetenta och engagerade underentreprenörer. Vi har träffat Jens, grundare av och vd på Klingstedt El, för att höra vad han säger om vårt samarbete och branschens utveckling. 

– Jag startade Klingstedt El 2004 och har samarbetat med MZ de senaste 12 åren i varierande projekt. De har en tydlig framtidsvision och ett välutvecklat affärssegment som gör att vi kan växa tillsammans. Vi är tacksamma och glada över att få vara en del av den resan, inleder Jens.

Just nu samarbetar vi i projektet Kassören 17 i Sundbyberg där vi genomför en totalrenovering av 16 stycken lägenheter och 4 stycken lokaler på uppdrag av Wåhlin Fastigheter. Projektet startade i februari och beräknas vara färdigställt inom ett år. 

– Vi ansvarar för elinstallationerna i fastigheten, som kommer att ha fler uttag än tidigare till en lägre energiförbrukning. LED-lampor är energieffektiva och förbrukar uppåt 90 % mindre energi än glödlampor. Det som inledningsvis kan vara mer kostsamt blir en besparing i längden – för både plånboken och miljön, berättar Jens.

För en mer hållbar byggbransch

Byggbranschen är i ständig förändring och det finns mycket utvecklingspotential, särskilt när det kommer till att göra bygg till en mer hållbar miljö när det gäller medarbetare och material. Hälsoriskerna på byggarbetsplatserna har minskat med åren, framför allt i takt med mer miljövänliga material. Men det finns mer att göra och den förändringen behöver vi som bransch genomföra tillsammans. Klingstedt El är en av många aktörer som är med och driver hållbarhetsarbetet framåt – när det kommer till såväl miljö som medarbetare. Vi vägleder och utmanar våra uppdragsgivare till mer innovativa och hållbara lösningar.

– Jag värdesätter våra medarbetare högt och därför är säkerhet nummer ett i projekten! Vi arbetar dessutom med hållbarhet i flera led. Vi ser till tillverkning, materialval och utförande – det är helheten som gör skillnad. Vårt mål är att fastigheterna ska göra av med mindre energi efter avslutat projekt, berättar Jens. 

Ett inarbetat samarbete

Genom att arbeta nära våra förvaltare säkerställer vi att planerna efterlevs, samtidigt som vi effektivt kan lösa eventuella utmaningar tillsammans med våra underentreprenörer. Det är viktigt för oss är att kunderna vet att ett handslag alltid är ett handslag hos oss. Vi uppskattar att Klingstedt är en proaktiv partner som alltid bidrar till utveckling. 

– Det jag uppskattar med MZ är bland annat deras drivna projektledare och att det är korta led till beslutsfattare. Vi är gärna med och utvecklar längst vägen om vi ser att det kan bidra till ett lyckat resultat. Slutkunden är i fokus och vi ser till att leverera ett resultat som vi kan stå för och är nöjda med, avslutar Jens.